Op woensdag 13 december 2023 gaan we weer met elkaar kerststukjes te maken.
We helpen elkaar om dit goed onder de knie te krijgen, zodat we de mooiste creaties kunnen maken
voor de gezellige dagen
Er wordt van je verwacht dat je zelf een bakje, oase en versiersels mee neemt. Wij zorgen voor de verschillende soorten groen.
De kosten bedragen € 5,– inclusief 1 x koffie of thee per persoon, inclusief de gezelligheid