Het Westhoffhuis

Wij zijn de stichting SSCVL. SSCVL staat voor Stichting voor Sociaal- en Cultureel Vormingswerk te Lunteren. Wij richten ons op die groepen in de samenleving, die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden; kinderen, jeugd en senioren. Daarnaast willen wij een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie in het dorp Lunteren.

Wij doen dit door het organiseren, stimuleren en begeleiden van activiteiten en het bieden van mogelijkheden die gericht zijn op maatschappelijke, culturele, educatieve, creatieve en recreatieve ontplooiing van de inwoners van Lunteren, teneinde hen in staat te stellen een kritische en creatieve bijdrage te leveren aan de plaatselijke samenleving.

Hiertoe exploiteren wij Buurtcentrum De Schakel en Dorpshuis Het Westhoffhuis.

Openingstijden Dorpshuis Het Westhoffhuis

Maandag      09.00 – 20.00 uur
Dinsdag        09.00 – 21.00 uur
Woensdag    09.00 – 21.00 uur
Donderdag  09.00 – 01.00 uur
Vrijdag         09.00 – 20.00 uur
Zaterdag      Alleen als er activiteiten gepland staan.
Zondag        Gesloten

*) Indien er activiteiten bijkomen of juist wegvallen in de avonduren zijn dan kunnen de eindtijden afwijken.