Vraagbaak Lunteren

De Vraagbaak is hét vrijwilligers dienstencentrum van Lunteren, dat samen met dorpshuis Het Westhoffhuis en buurthuis De Schakel onder SSCVL valt.

De Vraagbaak heeft als doel dat voor iedere inwoner van Lunteren elke gewenste vrijwillige hulp beschikbaar is. Zij zorgt er dan ook voor dat dorpsgenoten met een hulpvraag in contact komen met de juiste vrijwilligers. De Vraagbaak vult hiermee naar tevredenheid een gat tussen mantelzorg en professionele  zorg.Tegelijk vragen ontwikkelingen in de zorg  een veranderende rol van dorps-/buurthuizen en vrijwilligersorganisaties.

We denken dan aan ontwikkelingen landelijk… 

 • Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de decentralisatie van zorg. Steeds meer zal er vraag zijn naar een breed in te zetten dienstencentrum in het dorp.
 • Gemeente Ede ziet graag dat alle inwoners voldoende netwerk hebben om zijn of haar eigen zorg te realiseren. Het vraagt om andere inzet van vrijwillige hulp. En daarbij, langer thuis wonen geeft een grotere zorgvraag thuis en mogelijk meer eenzaamheid. Hulp en ontmoetingen via een buurthuis kan hier grote rol in spelen. 

… en ook in Lunteren zelf…

 • Bewoners geven aan behoefte te hebben aan  één ontmoetingsplek waarbij men terecht kan met alle hulpvragen. 

De Vraagbaak is nu een centraal punt:

 • waar iedereen in Lunteren met een hulpvraag terecht kan
 • dat zichtbaar is en gemakkelijk te bereiken 
 • dat toewerkt naar zes dagen per week open  (locatie De Schakel)
 • dat zich inzet om te groeien, zodat we in de toekomst nog meer service aan inwoners van Lunteren kunnen bieden. 

Spreekuur

Welzijnsadviseurs:Onze drie enthousiaste welzijnsadviseurs zorgen ervoor dat alle hulpvragen op de juiste manier beantwoord worden. Deze welzijnsadviseurs zijn volledig op de hoogte van alle mogelijkheden binnen De Vraagbaak én in de regio, zodat u de juiste hulp of ondersteuning krijgt.

Openingstijden:Wekelijks op dinsdag van 9.45 – 10.45 uurWekelijks op donderdag van 9.45 – 10.45 uurIedere laatste vrijdag van de maand van 16.00 – 17.00 uur.

We zijn gevestigd in Het Westhoffhuis aan de Dorpsstraat in Lunteren, waar het gemakkelijk binnenlopen is voor een praatje en een kopje koffie. In de toekomst zijn we ook te vinden in Buurtcentrum de Schakel.

Activiteiten van De Vraagbaak:

PC hulp ; Leren aan huis

 • Vanaf heden is het in Lunteren mogelijk om thuis of in het Buurtcentrum De Schakel individueel geholpen te worden bij het oplossen van uw problemen met uw computer, laptop, tablet of smartphone. U kunt gebruik maken van deze dienst indien u problemen heeft met bijvoorbeeld het inrichten van uw zojuist aangeschafte apparatuur, bij het gebruik maken van algemene toepassingen (appjes), de digitale overheid, internetten, social media, enzovoort. Ook is het nu mogelijk om op individuele basis onze cursussen te volgen. Een groot aantal deskundige vrijwilligers zijn hiervoor beschikbaar. De kosten zijn slechts € 3,15 per kwartier.

Reparatie aan huis

 • Kleine reparaties in woningen uitvoeren.Welke reparaties vallen hieronder?Vervangen van (kapotte) lampjes, lekkende waterkraan repareren, lampen en schilderijtjes ophangen, in elkaar zetten van kleine kasten, krakende deuren smeren, etc.
 • Voor deze reparaties is het inhuren van professionals omslachtig en (te) duur. Ook adviseren we hoe professionele hulp kan worden ingeschakeld als huishoudelijke apparaten niet meer functioneren en reparatie door het team ‘Reparatie aan huis’  niet mogelijk is.
 • Tarief: Het Westhoffhuis hanteert een tarief van € 12,50, excl. reiskosten (€ 0,19 / km) en gemaakte kosten voor nieuwe onderdelen.

Vervoer

 • De Zorgbus:De Zorgbus is bedoeld om mensen, die gebruik maken van onze activiteiten, op te halen en weer thuis te brengen. Ook andere (zorg)instellingen in Lunteren, of juist “buitendorpse” instellingen die inwoners uit Lunteren verzorgen, kunnen we van dienst zijn. Deze instelling kan dan contact opnemen met ons en dan maken we afspraken hoe we het vervoer kunnen inkleden.Doet u mee aan onze activiteiten en heeft u interesse? U kunt zich opgeven als u gebruik wenst te maken van De Zorgbus.De prijs van € 2,00 is een opstarttarief per ophaal- / breng locatie.
  Daarnaast is er een toeslag per zone ingevoerd, deze toeslag wordt opgeteld bij het opstaptarief.
  Bebouwde kom van Lunteren               € 0,00 per rit
  1 – 5 km buiten Lunteren                       € 0,50 per rit
  6 – 10 km buiten Lunteren                     € 1,00 per rit
  11 – 15 km buiten Lunteren                   € 1,50 per rit
  16 – 20 km buiten Lunteren                   € 2,00 per rit
 • Individueel vervoer: Deelnemers aan de dagopvang Begeleiding Groep van Opella worden van hun huisadres naar De Honskamp gereden en aan het einde van de dag weer thuis gebracht. Ongeveer vijftien vrijwilligers halen met hun eigen auto deze ouderen op om hen naar deze activiteit te brengen. (Bijna) altijd dezelfde chauffeur en het persoonlijk contact maakt dit voor deze deelnemers prettig vervoer. Tarief: De chauffeurs krijgen desgewenst een  kilometervergoeding van € 0,19  per kilometer.
 • Automobiel:Hier komen we later op terug.

Fietsmaatje

 • Een ieder die graag (nog eens) wil fietsen maar zelf niet meer kan, de gelegenheid bieden met een duofiets er op uit te trekken. De Stichting Fietsmaatje Gelderse Vallei biedt deze mogelijkheid (https://www.fietsmaatjesgeldersevallei.nl/)Tarief: De deelnemer koopt een 5 of 10 ‘rittenkaart die per rit wordt ‘afgestempeld’. Dit gaat via het planningssysteem op de website van de Stichting Fietsmaatje Gelderse Vallei. Een rit kost per keer € 3,–.
 • De Vraagbaak coördineert en faciliteert het project Fietsmaatje. Een deelnemer die zich bij de De Vraagbaak meldt voor duofietsen wordt doorverwezen naar de coördinator van het duofietsen van de St. Fietsmaatje Gelderse Vallei. 

Overige diensten

 • Na de fusie tussen SSCVL en De Vraagbaak in 2018 vonden de activiteiten van beide organisaties onverminderd haar voortgang.
 • De Vraagbaak houdt twee keer per week op dinsdag en donderdag, en daarnaast één keer per maand op vrijdag spreekuur in het Westhoffhuis. Daar vinden  laagdrempelig ontmoetingen met dorpsbewoners en collega-instellingen zoals bijvoorbeeld Malkander plaats.
 • Door de welzijnsadviseurs en het bestuur wordt nauw contact onderhouden met functionarissen van zorg en welzijn binnen Lunteren. Samenwerking is er met huisartsen, fysiotherapeuten en medewerkers van de Politie, Malkander, Sociaal Team, Opella, Icare, Buurtzorg en andere aanbieders van zorg en welzijn.
 • We geven een impressie van het huidige aanbod van diensten:(Tijdelijke) hulp bij de huishouding na een operatie of ziekteHulp bij administratie en hulp bij het invullen van formulieren Tijdelijke verzorging van huisdierTijdelijke verzorging van tuin; het tuinpad sneeuwvrij maken, blad harken of onkruid wiedenContact met een maatje; iemand om mee te wandelen of fietsen, een kopje koffie te drinken, een spel te spelen, of gewoon een gezellig praatje te maken.Samen koken Tijdelijke ondersteuning van mantelzorgersHulp bij omgaan met computers voor seniorenHulp bij kleine reparatieklussen

Al deze activiteiten ontplooien zich voor een bepaalde tijd, en hebben dus geen structureel karakter.