Corona maatregelen per 15 januari 2022

Lunteren, vrijdag 14 januari 2022

Beste relatie,

Voor sport, beoefening van kunst en cultuur, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen zoals kappers weer open kunnen.

Er geldt ook een aanscherping voor het dragen van een mondkapje. Het snel toenemende en hoge aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere locaties voort te zetten. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan. Wat betekent dit voor de activiteiten in Het Westhoffhuis en Buurtcentrum De Schakel? Hierbij de regels zoals ze gelden vanaf zaterdag 15 januari t/m in ieder geval 25 januari 2022: Voor de volgende activiteiten zijn we geopend:

• Bibliotheek

• Fysiotherapie

• Dagbesteding

• Pasfoto’s

• EHBO

• Werknemers van het Sociaal Team/Wijkteam en hun bezoekers.

• Binnensport; ➢ Bridgen ➢ Klaverjassen ➢ Biljarten ➢ Activiteiten via Sportservice

• Kunst- en Cultuur; ➢ Zang(koren) ➢ Fotoclub Oog – en Optiek ➢ Dansen • Onderwijs: ➢ Talentplus

• Georganiseerde kleinschalige ontmoetingsactiviteiten. Voor het organiseren van activiteiten die vallen onder sport, kunst-cultuur en onderwijs zijn de volgende voorwaarden/kaders van toepassing:

– De horeca is gesloten.

– Publiek is niet toegestaan.

– Het coronatoegangsbewijs is verplicht vanaf 18 jaar.

– Wedstrijden binnen de club/vereniging is toegestaan. Zie bijlage voor het complete overzicht wat dit betekent voor uw activiteit.


Uiteraard blijven de algemene (basis)regels onverminderd van kracht voor alle bezoekers van onze huizen:

• Houd overal 1,5 meter afstand.

• Blijf thuis bij klachten en gebruik een zelftest. Laat je bij een positieve uitslag testen bij de GGD.

• Mondkapjesplicht; Bij activiteiten waar het Corona Toegangs Bewijs noodzakelijk is, is het niet verplicht om een mondkapje te dragen. Wel als men zich in de openbare ruimte begeeft en zich daar verplaatst. Bij activiteiten waar geen CTB-check geldt, is een mondkapje verplicht.

• Werk thuis tenzij het echt niet anders kan.

• Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk hun contacten te beperken, ook met kinderen en 1,5 meter afstand van hen te houden.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en indien nodig ons beleid aanpassen. Indien u nadere informatie wenst kunt u zich richten tot de heer Ad Beckers, zakelijk leider van Lunteren-Aktief onder telefoonnummer 0318-482992 of per mail: ad.beckers@lunterenaktief.nl .

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Lunteren-Aktief ( SSCVL )

Henk Hooijer.

Deel op social media