Het Westhoffhuis

Oprichting van SSCVL/Dorpshuis Het Westhoffhuis
In april 1955 werd het notarispand met de daarbij behorende grond, waarop het oude notarishuis stond, door Wouterus Wilbrink verkocht aan de Gemeente Ede. In de verkoopakte had de heer Wilbrink de bepaling laten opnemen dat de verkoop gebeurde in het belang van de Volkshuisvesting, dus voor sociale doelen.
Op 5 maart 1959 werd de Stichting voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk te Lunteren opgericht door Arie van Loon; jeugdleider, Hermanus van de Kaa; schilderspatroon, Ernst Wolff; fabrikant, Aart Roelofsen; landbouwer en mevrouw Alida Hendrika Maria Wigman. In de notariële stichtingsakte verklaarden zij f100.00 te hebben afgezonderd om de stichting SSCVL in het leven te roepen.
Als doel van de stichting werd omschreven als: Het nemen van initiatieven en het bevorderen van maatregelen ter herkerstening van de ongeorganiseerde jeugd, uit welke kringen dan ook, mede door sociale zorg voor die jeugd en door al hetgeen verder naar het oordeel van het algemeen bestuur daarmede verband houdt of geacht wordt daartoe bevorderlijk te zijn. De stichting wilde genoemde doelen bereiken door het stichten van clubhuizen. Later sloot Notaris P.G. Westhoff zich als zesde bestuurslid bij het bestuur van SSCVL aan.

Begin van het clubhuiswerk/ Het Westhoffhuis

De stichting huurde een leegstaand lokaal in de oude openbare school aan de Dorpsstraat. Al spoedig was deze ruimte te klein. Het oude notarishuis, Westhoffhuis, werd vervolgens gehuurd van de gemeente Ede en als beheerder werd Cor Prigge aangesteld; Kees Borst werd sociaal-cultureel medewerker.
Eind zestiger jaren werd het oude notarishuis te klein en het vergde te veel onderhoud. In overleg met de gemeente Ede werd besloten een nieuw Westhoffhuis te realiseren. De gemeente Ede gaf de grond voor de nieuwbouw aan SSCVL voor dertig jaar in erfpacht. SSCVL bouwde met onder andere de opbrengst van de Steentjesaktie een nieuw dorpshuis. Later werd daar nog een tweede zaal bijgebouwd.

Openingstijden: Dorpshuis Het Westhoffhuis

Maandag09.00 – 20.00 uur*
Dinsdag09.00 – 21.00 uur*
Woensdag09.00 – 21.00 uur*
Donderdag09.00 – 01.00 uur*
Vrijdag09.00 – 20.00 uur*
ZaterdagAlleen als er activiteiten gepland staan.
ZondagGesloten

*) Indien er activiteiten bijkomen of juist wegvallen in de avondurenzijn dan kunnen de eindtijden afwijken.

Deel op social media