HULP IN DE BUURT – LAAGDREMPELIG ONTMOETEN – ONDERSTEUNING

 • Op deze pagina hebben wij geprobeerd zoveel mogelijk welzijns- zorg en hulporganisaties voor Lunteren zichtbaar te maken.
  Het kan zijn dat je niet alles kunt vinden wat je nodig hebt. Je kunt dan onze receptie benaderen op 0318-482992 , onze medewerkers leiden jouw vraag door naar de sociaal makelaar en je wordt teruggebeld of ontvangt een mail.
 • Of kijk op de sociale kaart Ede . Hier tref je veel informatie aan van de hele gemeente, maar ook in uw buurt, zoals: zorg- en ondersteuning, wonen en huishouden, werk, geld en uitkering, jeugd en gezin, vrijwilligerswerk, vervoer zorg voor een ander, opleiding en inburgering, activiteiten en mee doen, gezond blijven.
 • Ook tref je ontmoetingsplekken of organisaties op deze pagina waar je gewoon lekker kunt binnen wandelen.
 • Door de hoge energierekeningen en stijgende kosten is het misschien moeilijk rond te komen. Hieronder tref je een aantal tips aan
  die de gemeente Ede of overheid ingezet om tegemoet te komen. Voor een, steeds wijzigende, update kijk je op zorgen over geld.

  Zie je een fout? Laat het ons weten
  Dit is een ‘levend’ document wat betekent dat wij deze pagina zullen aanvullen en verbeteren.

Stichting De Vluchtheuvel
Vanaf 1983 vormt “de Vluchtheuvel” een interkerkelijk samenwerkingsverband vanuit de diaconieën van de Gereformeerde Kerk , de Oude Kerk, de Maranatha kerk en de Hersteld Hervormde Kerk in Lunteren.
Projecten zijn o.a.
– werken met de Voedselbank Ede
– Onderdak verlenen met behulp
van gastgezinnen
– inloopochtend: elke maandag
tussen 10.00-12.00 uur


Rijbewijskeuringen CBR in Lunteren
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.
Indien u in Lunteren gekeurd wilt worden kunt u middels de link(bovenaan dit artikel) een afspraak maken.

Gezondheidscentrum Lunteren
In het Gezondheidscentrum vindt u een groot aantal zorgverleners op het gebied van zorg en welzijn onder 1 dak. Zij werken samen om u de optimale zorg te bieden.

Wilt u meer informatie over het Gezondheidscentrum, dan kunt u altijd even binnenlopen!

Leeftijd kostendelersnorm jongeren naar 27 jaar
Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd. Jongeren onder de 27 jaar zijn dan geen ‘kostendelende medebewoner’ meer, waardoor de bijstandsuitkering van hun ouders niet meer wordt gekort.
Nu ligt die grens nog op 21 jaar, wat in de praktijk betekent dat de bijstand van de ouders naar beneden wordt bijgesteld.

LDO Laagdrempelige Ontmoetingen

De laagdrempelige ontmoeting LDO vormt voor de inwoners een ongedwongen (informeel) en passend alternatief op mogelijk voorliggende (geïndiceerde) dagbesteding vanuit de Wmo. Vanuit het buurthuis zal de sociaal makelaar de vraag van zowel de inwoners als stakeholders ophalen en je weet dit te vertalen naar een passende ondersteuning of aanbod in de eigen omgeving. Hierin werk je samen met de begeleidingscoördinator van de zorgaanbieder. De sociaal makelaar werkt samen met en versterkt de rol van de partners in het sociaal domein.


Toon Hermans Huis Ede

Het Toon Hermans Huis Ede is er voor mensen met kanker, hun gezinsleden en verzorgers.

Vanuit de regio Gelderse Vallei kunnen zij bij ons terecht voor diverse vormen van ondersteuning bij hun leven met kanker.

Heeft u zelf kanker, heeft u kanker gehad of kent u in iemand met kanker in uw directe omgeving? U bent van harte welkom.

Onze openingstijden zijn:
klik hier


Buurtbemiddeling

Heeft u overlast van de buren en komt u er samen niet uit? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen.

Bij Buurtbemiddeling wordt u door vrijwillige, getrainde bemiddelaars ondersteund bij het oplossen van conflicten. U kunt hiervoor zelf de eerste stap zetten door contact op te nemen met de coördinator van Buurtbemiddeling.

Voor meer informatie
klik hier

WIE IS WIJ LUNTEREN

Wij Lunteren is ontstaan
voor en door de Lunterse
inwoners. Organisaties en
inwoners zijn een samenwerking aangegaan. Vertrouwen en samenwerken zijn voor Wij Lunteren belangrijk.
Wij kennen elkaars kracht, werken samen
kan je de weg wijzen!
en versterken elkaar om de Lunteraan te helpen. “Iedereen verdient duidelijkheid over waar en wanneer je met bepaalde
vragen en uitdagingen terecht kan”, aldus
Rutger, aanspreekpunt van de vereniging.
klik hier voor verdere informatie


Dorpsraad Lunteren

De Dorpsraad Lunteren is een verbindend platform gericht op het bevorderen en/of behartigen van de belangen van de inwoners van ons dorp. Wij zijn proactief aan de slag met onderwerpen zoals welzijn, bouwontwikkelingen, verkeer en vervoer, veiligheid, landschap en buitengebied en met het realiseren van het gewenste toekomstbeeld van Lunteren. Kortom, met onderwerpen die er voor Lunteren toe doen!

Careander

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Wij werken vanuit de christelijke visie dat ieder mens uniek en waardevol is. Vanuit een veilige en stimulerende omgeving helpen wij mensen het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor kunnen zij het leven leiden dat past bij hun talenten en ambities. Careander is actief in diverse plaatsen in Gelderland

Sociale Kaart Ede

Hier ziet u hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in Ede geregeld zijn en vindt u organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen buurt.

o.a. WMO ondersteuning,
Zorgen voor een ander,
Burenruzies of overlast,

en veel meer onderwerpen

Sociaal makelaar

Soms heb je een steuntje in de rug nodig en kom je er alleen niet uit.
Je zoekt een beetje hulp voor jezelf, partner of familie lid. 
Het kan zijn dat je sociale contacten wilt opbouwen of gewoon een luisterend oor nodig hebt.

Dan kan je terecht in Buurtcentrum de Schakel. Dit buurtcentrum is onderdeel van Lunteren-Aktief. In dit buurthuis is de sociaal makelaar, je kunt haar bellen 0318-482992 of via sociaal.makelaar@lunterenaktief.nl bereiken
Zij kan je helpen met de kleine en grote vragen op allerlei gebieden. 
Ondersteunend of de weg door alle bureaucratie heen naar het juiste loket (organisatie) die u nodig heeft. 

Opella Fincancieel Coaching
Maatschappelijke dienstverlening is er voor iedereen die tijdelijk ondersteuning nodig heeft bij vragen of problemen. Bijvoorbeeld op het gebied van relaties, geld, wonen, werk, gezondheid of gezin.


Energie vouchers
Inwoners die hun huis willen verduurzamen kunnen een energievoucher van € 60,50 (inclusief BTW) aanvragen. Daarmee kunnen allerlei energiebesparende producten worden gekocht bij Edese ondernemers. Ook met kleine energiebesparende acties in huis kun je al flinke winst behalen. Heb je bij de vorige actie (2020/2021) al een energievoucher besteed? Dan mag je deze keer niet meedoen.

Energietoeslag
Inwoners die op 1 maart 2022 een bijstandsuitkering van de gemeente ontvingen, krijgen vanaf half april een bedrag van € 800,- op hun rekening gestort. De energietoeslag wordt uitgekeerd per huishouden en gaat naar de persoon op wiens naam het contract staat met de energieleverancier (elektriciteit, gas of stadverwarming). Deze inwoners krijgen van de gemeente een brief over de uitkering van de energietoeslag.

De Vraagbaak
De Vraagbaak is het dienstencentrum van Lunteren-Aktief.
Onder deze organisatie die sinds 2018 in onze stichting is opgenomen worden onder andere onderstaande diensten aangeboden.

Fietsmaatje
Individueel vervoer
Vervoer; De Zorgbus
Het repair-café
Sociaal makelaar

Huisartsen in Lunteren
Als u op bovenstaande link drukt krijgt u een overzicht van de huisartsen in Lunteren zoals deze via de sociale kaart Ede zijn opgegeven.

Staat uw huisarts er niet tussen?
klikt u dan eerste even op de link van de huisarts (deze ziet u rechts in de balk) wellicht op deze website ook de praktiserende huisartsen.

Hulp bij belasting invullen
Elk jaar moet het weer gebeuren: de belastingaangifte.
Vanaf 1 maart 2023 kunt u belastingaangifte doen over 2022.
In de aangiftebrief staat de datum dat uw aangifte binnen moet zijn bij de Belastingdienst. Dit heet de inleverdatum. Lukt het niet voor die tijd, dan kunt u uitstel aanvragen. Op de website van de Belastingdienst leest u hoe dat werkt.
Hulp nodig? klik hier voor instanties die u kunnen ondersteunen

Buurtkastje in Buurtcentrum
De Schakel
Geef wat je missen kan en pak wat je nodig hebt!
Waarom het buurtkastje? Het buurtkastje is er om voedselverspilling tegen te gaan en om mensen te ondersteunen die het net even iets minder hebben. Dat neemt niet weg dat iedereen van het buurtkastje gebruik kan maken, zowel om er producten in te zetten als mee te nemen. Staat het er vandaag niet bij wat je kan gebruiken dan kan het er morgen zomaar in staan!
24/7 geopend aan de linkerkant van de Schakel, Schaepmanstraat 58 in Lunteren.

Energie armoede subsidie
Gemeente Ede

Het doel van deze subsidieregeling is om maatschappelijke partners* van de gemeente Ede in staat te stellen om inwoners van Ede die in de problemen komen vanwege de hoge energieprijzen te helpen met het besparen van energie en daarmee de energierekening te verlagen. Het gaat om Vrijwilligersorganisaties, Rechtspersonen zonder winstoogmerk met uitzondering van woningcorporaties, Kerkelijke organisaties en moskeeën en Bewonersinitiatieven.

Maatschappelijk Werk
Het maatschappelijk werk in de Ede en Lunteren wordt uitgevoerd door maatschappelijk werkers van Opella en Stimenz.

Zij helpen je bij allerlei onderwerpen zoals relaties, eenzaamheid, rouw en verlies, ruzie en geweld, assertiviteit, gezondheid, mantelzorg, sociale contacten, spanningsklachten, inkomen, financiën, vragen rond huisvesting, voorzieningen, werk en contacten met instanties.

Mantelzorgtrefpunt Lunteren
Stichting Mantelzorgtrefpunt.nl is een stichting die ontmoetingsplekken organiseert voor mantelzorgers.
Zorg jij voor iemand? En heb je daar wel eens advies voor nodig?
Op een Mantelzorgtrefpunt kun je als mantelzorger onder begeleiding van een professional je verhaal met anderen delen die in dezelfde situatie zitten. Juist lotgenoten weten uit eigen ervaring wat mantelzorgen betekent.

Dementie Gelderse Vallei
Vergeetachtigheid en dementie worden vaak met elkaar in verband gebracht, maar dementie is meer dan vergeetachtigheid.
Dementie kan invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken. 
Dementie is een ingrijpende ziekte met grote gevolgen voor alle betrokkenen. Het roept veel vragen op. Heeft u hulp nodig? U staat er niet alleen voor.

Malkander
We voelen ons prettig, veilig en sociaal in een samenleving waarin we naar elkaar omzien.
Soms lukt het niet om zelf even het leven te sturen.
Dan brengt Malkander ondersteuning. In Lunteren zijn de sociaal werkers voor jeugd en ouderen dagelijks actief om jou! te ondersteunen daar waar jij behoefte aan hebt.

Ana Upu in Lunteren
Stichting Ana Upu is in juli 2006 ontstaan als doorstart van Stichting Ina Ama. De Molukse inwoners van Lunteren, Ede en omstreken vormen de Molukse gemeenschap in de gemeente Ede. Stichting Ana Upu heeft hierin samen met de andere Molukse maatschappelijke en kerkelijke organisaties een centrale rol bij het bewaren en verder vormgeven van de Molukse cultuur en identiteit.

Maatje achter de voordeur
Als jij huiselijk geweld hebt overwonnen weet je hoe moeilijk dit kan zijn. Wil jij met jouw ervaring anderen helpen? Dat kan! Als ervaringsmaatje zet jij je in voor mensen die net uit een huiselijk geweld situatie komen en hun leven opnieuw gaan opbouwen. Want jij weet als geen ander hoe het is om opnieuw een plek te vinden in de maatschappij en die grote stap (tóch) te durven maken.

Kerken in Lunteren
Als u op de bovenstaande balk drukt ziet u een overzicht van de kerken in Lunteren.

Met daarbij de contactgegevens zoals zij die bekend gemaakt hebben.

Hulpdiensten in Lunteren
Als u op bovenstaande balk drukt ziet u een overzicht van de hulpdiensten in Lunteren.
Staat iets er niet tussen en is hulp geboden bel dan 112.

Noodfonds
Dit fonds moet een Noodfonds blijven. Het noodfonds wil verzoeken snel kunnen afhandelen. Daarom moeten aanvragen door inwoners samen met een hulpverlener worden ingediend. De financiële inbreng voor het fonds komt van de kerken, de gemeente Ede en fondsen. Voor meer informatie stuur een e-mail naar info@noodfondsede.nl of bel 06 – 21 14 38 60.

Woonstede
Woonstede geeft aan op het moment coulanter te zijn wanneer mensen betaling moeilijkheden hebben. Wanneer bewoners financiële problemen hebben kunnen ze contact opnemen met de klantenservice 0318-695 695 of het contactformulier op Contactformulier – Woonstede

Humanitas
Financiële of administratieve zaken zijn niet ieders hobby. Door omstandigheden kun iemand het overzicht kwijtraken. Bijvoorbeeld bij het overlijden van een partner, of bij scheiding of het kwijtraken van een baan. Dan kan het gebeuren dat er schoenendozen vol bankafschriften wachten, of dat er rekeningen zijn die allang betaald moesten zijn. Voor info: Edith Peters-Pols (e.peters-pols@humanitas.nl telnr. 06-35121880)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
gemeente Ede

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.
Lees hoe een ondersteuning tot stand kan komen.
Ook kan uw huisarts u hier in adviseren.

Buurt-, wijk- en dorpshuizen
In onze gemeente en in Lunteren zijn er verschillende huizen. U bent hier van harte welkom om eens een binnen te lopen voor een praatje en een kopje koffie/thee. En natuurlijk kan je mee doen met activiteiten of als vrijwilliger. Kijk op de sociale kaart voor de huizen in onze gemeente.

Warme kamers, kom erbij!
Koud thuis? Kom warm bij ons zitten. Het Leger des Heils opent meer dan honderdbuurthuiskamers. Maar ook de buurt en dorpshuizen doen eraan mee.
In Lunteren bent u welkom bij De Schakel en Het Westhoffhuis.
(let op de openingstijden)

Verduurzamen woning
Via de gemeente Ede kunt u in contact komen met een energiecoach. Deze kan u een gratis Energie box ter waarde van €229,– geven, een adviesgesprek, een adviesrapport en een doos met energiebesparende producten.

HipHelpt inloopspreekuur Ede
Zijn brieven moeilijk te maken? Snapt u de aanvraag voor de toeslagen of kwijtschelding niet? Bij dit inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur wordt u geholpen door een deskundige vrijwilliger.

Deel op social media