SSCVL

Wij zijn de stichting SSCVL. SSCVL staat voor Stichting voor Sociaal- en Cultureel Vormingswerk te Lunteren. Wij richten ons op die groepen in de samenleving, die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden; kinderen, jeugd en senioren. Daarnaast willen wij een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie in het dorp Lunteren.

Wij doen dit door het organiseren, stimuleren en begeleiden van activiteiten en het bieden van mogelijkheden die gericht zijn op maatschappelijke, culturele, educatieve, creatieve en recreatieve ontplooiing van de inwoners van Lunteren, teneinde hen in staat te stellen een kritische en creatieve bijdrage te leveren aan de plaatselijke samenleving.

Wie zijn wij?

Stichting Sociaal en Cultureel Vormingswerk Lunteren (SSCVL) beheert organisatie ‘Lunteren-Aktief’. Dit is de overkoepelende naam voor Dorpshuis Het Westhoffhuis, Buurtcentrum De Schakel en De Vraagbaak.   Met ingang van 2020 hoort bij de nieuwe naam ook een nieuwe website en een ander logo. Lunteren-Aktief kiest voor een boom, omdat de organisatie geworteld is in de Lunterse samenleving. Een boom staat ook vaak op een plaats waar mensen samenkomen.De missie van Lunteren-Aktief is om de Lunterse bevolking te helpen bij een actief leven.

Op onze locaties, Het Westhoffhuis en De Schakel, zijn er vele activiteiten, cursussen, clubs, verenigingen en evenementen.

Het Westhoffhuis verleent tevens onderdak aan De Vraagbaak, Bibliotheek Cultura, de politie, de Rabobank. Oefentherapie en andere huurders.Het centrale deel is een open ruimte, Het Plaza, genaamd. Verder is er een moderne keuken, een bar, een biljarttafel, een leestafel en zijn er meerdere computer-werkplekken.

De Schakel is in 2019 volledig gerenoveerd. Het buurtcentrum beschikt over een nieuwe, functionele keuken, een bar, een gezellige huiskamerhoek en diverse ruimtes.

We hopen u snel te verwelkomen op één van onze locaties.

Om onze doelstelling te realiseren maken we gebruik van vrijwilligers (zie: https://lunterenaktief.nl/organisatie/vrijwilligers/). Vrijwilligers zijn voor ons van wezenlijk belang daar onze opbrengsten niet volledig de kosten dekken.

De verantwoording over de dagelijkse gang van zaken ligt bij onze beheerders. Zij zorgen er voor de dagelijkse gang van zaken goed verloopt. Ook zijn zij het eerste aanspreekpunt voor de gebruikers van Het Westhoffhuis en De Schakel (zie: https://lunterenaktief.nl/organisatie/beheerders/ )De algemene verantwoordelijkheid ligt bij het algemeen bestuur. Zij laten zich ondersteunen door het dagelijks bestuur, door commissie en werkgroepen (zie: https://lunterenaktief.nl/organisatie/bestuur/ )