SSCVL

SSCVL of Stichting voor Sociaal- en Cultureel Vormingswerk is de stichting die beheert alles rondom de dorpshuizen en de bijkomende diensten zoals de Vraagbaak en Laagdrempelig ondersteuning. Het is de organisatie achter Lunteren Aktief.
SSCVL richten zich op alle inwoners van Lunteren maar zetten zich ook special voor mensen die in een kwetsbare positie bevinden; senioren, jeugd en kinderen. Met als doelstelling stimuleren en begeleiden van activiteiten voor de versterken van de individueel als wel als de sociale cohesie in het dorp.
(SSCVL organiseert, stimuleert en begeleid activiteiten en het bieden van mogelijkheden die gericht zijn op maatschappelijke, culturele, educatieve, creatieve en recreatieve ontplooiing van de inwoner van Lunteren.)

Bestuur

In het bestuur hebben de volgende leden zitting:

Functie: Voorzitter
Naam: Tineke Zwaan-Lam
Email: tineke.zwaan@lunterenaktief.nl

Functie: Penningmeester
Naam: Henk van Voorst
Email: henk.van.voorst@lunterenaktief.nl

Functie: Bestuurslid algemeen/pr/activiteiten
Naam: Marjan Rogier-Walraven
Email: marjan.rogier@lunterenaktief.nl

Functie: Interim Secretaris
Naam: Ben Herikhuisen
Email: ben.herikhuisen@lunterenaktief.nl

Functie: Bestuurslid algemeen/activiteiten
Naam: Johan van Veldhuizen
Email: johan.van.veldhuizen@lunterenaktief.nl

Functie: Bestuurslid algemeen/projecten
Naam: Henk Hooijer
Email: henk.hooijer@lunterenaktief.nl

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Voor hun diensten ontvangen de bestuursleden geen vacatiegelden van de stichting, alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

voor jaarrekening, ANBI status etc. klik hier

Deel op social media