Privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder zijn omschreven. De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens. Deze rechten zijn hieronder omschreven.

​​Stichting SSCVL, gevestigd ​te Lunteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
​​​Stichting voor Sociaal Cultureel Vormwerk Lunteren, SSCVL
Bezoekadres​:
Dorpsstraat 28, 6741 AL Lunteren
Postadres:
SSCVL, Postbus 60, 6740 AB Lunteren
​E-mail: info@​lunterenaktief.nl
Bank nr.: ​NL47 RABO 0337504016
KvK nr.: 41047051

Persoonsgegevens die wij verwerken
​​Stichting SSCVL ​verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • ​Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • ​IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
​Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar​, ​tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als ​u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ​​dit emailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting SSCVL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • ​Verzenden van onze nieuwsbrief
 • ​​U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Bezoekers van de website de mogelijkheid bieden om commentaar te leveren op berichten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting SSCVL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorieën

Reden

Bewaartermijn

Email & Contactformulier gegevens.

om informatie aan u te kunnen verstrekken

om informatie aan u te kunnen verstrekken

Nieuwsbrief aanmeldingsformulier

om onze nieuwsbrief te kunnen versturen

Tot u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de diensten van 'MailPoet' U kunt hun Privacyverklaring hier lezen.

Reacties op berichten

uw naam en e-mailadres zijn nodig voor spamcontroledoeleinden

tot maximaal 2 jaar daarna

IP adres

wij volgen geanonimiseerde gebruikersinformatie om onze website te verbeteren.

26 maanden

Cookies

Zie ons cookiebeleid

1 jaar

Upload foto's en videos

uw gegevens zijn noodzakelijk om uw media te kunnen plaatsen.

Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Advertenties

uw gegevens zijn noodzakelijk om uw advertenite(s) te kunnen plaatsen.

Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Delen van persoonsgegevens met derden
​Stichting SSCVL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
​Stichting SSCVL ​gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ​Stichting SSCVL gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.​

Bij uw eerste bezoek aan
onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben
we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: cookies​ wat​ zijn​ het​ en​ wat​ doe​ ik​ ermee
Op
deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn
bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder
een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
​Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 ​maanden 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
​U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ​​Stichting SSCVL. ​Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

​U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen via ​dit emailadres​ of via ons privacy-centrum pagina.

​​Stichting SSCVL ​wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
​Stichting SSCVL ​neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via dit emailadres


​Stichting SSCVL heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • ​Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS
  (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde
  internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het
  hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn
  drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit
  onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt
  zijn om persoonlijke (inlog) gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC
  is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een
  domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt
  voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening
  automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je
  omgeleid wordt naar een vals IP-adres.