ANBI

ANBI Profiel: Algemene Informatie

Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting richt zich op die groepen in de samenleving die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden: kinderen, jeugd, senioren en mensen met een beperking. Daarnaast levert de Stichting een bijdrage aan de sociale binding van het dorp Lunteren.

RechtsvormStichting
Statutaire naamStichting voor Sociaal Cultureel Vormwerk Lunteren
Ook genoemd (handelsnaam)SSCVL
ZoeknaamSSCVL
Profiel URLwww.sscvl.nl
Statutaire zetelLunteren
KvK nummer41047051
RSIN002975361
ActiviteitenDe informatie over onze activiteiten wordt op deze website gepubliceerd: www.sscvl.nl

Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting behaalt zijn doelstellingen door het organiseren, stimuleren en begeleiden van activiteiten en het bieden van mogelijkheden die gericht zijn op maatschappelijke, culturele, educatieve, creatieve en recreatieve ontplooiing van de inwoners van Lunteren, teneinde hen in staat te stellen een kritische en creatieve bijdrage te leveren aan de plaatselijke samenleving.

Organisatie en Bestuurders
De informatie over de organisatie en bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: www.sscvl.nl.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden van SSCVL ontvangen geen beloning voor werkzaamheden die verricht worden uit hoofde van de stichting. Enkel worden onkosten, die direct voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Stichting, vergoed middels een declaratieformulier.

Downloads
Download o.a. de standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen

Contactinformatie
Bezoekadres:
Dorpshuis Het Westhoffhuis: Dorpsstraat 28, 6741 AL Lunteren
Buurtcentrum De Schakel: Schaepmanstraat 58, 6741 WV Lunteren

Postadres:
SSCVL, Postbus 60, 6740 AB Lunteren
Telefoonnummer:
Dorpshuis Het Westhoffhuis: 0318 – 48 2992
Buurtcentrum De Schakel: 0318 – 48 2485

E-Mail: info@lunterenaktief.nl
Website: lunterenaktief.nl

Deel op social media