Het Westhoffkoor

Verenigingen/activiteiten

Houdt u van zingen? Vind u het leuk om dit met samen te doen met anderen?
Het Westhoffkoor is een gezellig koor met een gevarieerd repertoire aan liederen.
Het koor wordt begeleid door een pianist. En een dirigent stuurt de mensen aan.
Samen wordt gekeken naar de liederen.
Tussendoor wordt er een pauze gehouden in de gezellige huiskamer van het buurthuis.
Het ontmoeten en zingen schept een band en geeft veel gezelligheid.
Aan het eind van de maand wordter met elkaar geluncht in De Schakel.

Dag: woensdag (wekelijks)
Tijdstip: 10.00 tot 12.00 uur
Kosten: € 15,00 per persoon, per maand.
Locatie: Buurtcentrum De Schakel