Aanvulling Corona maatregelen d.d. 18-12-2020

Lunteren, vrijdag 18 december 2020

Beste relatie,

Op 15 december hebben wij u een brief verzonden met de maatregelen zoals die op dat moment bij ons bekend waren. Inmiddels hebben we van de veiligheidsregio aanvullende maatregelen ontvangen die ons geschetste beleid tot aanpassing nopen. De geel gearceerde teksten zijn gewijzigd t.o.v. de oorspronkelijke maatregelen.

Basisregels

 • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;  •      werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukte:
 • ga weg als het druk is;
 • reis zoveel mogelijk buiten de spits;
 • draag een mondkapje in publieke binnenruimtes. Vanaf 1 december is dit wettelijk verplicht.

Horeca:

 • Onze horeca is gesloten. 
 • Uitgezonderd is de dagbesteding. Zij mogen wel wat drinken/eten in de eigen besloten ruimte.  lees verder onder de kop “dagbesteding.”
 • Het Huiskamerdiner wordt bezorgd/afgehaald elke 2e en 4e woensdag van de maand. Het eten mag niet binnen of in de directe omgeving van de locatie worden genuttigd.

Sport:

 • Binnensport is niet toegestaan.

Activiteiten (eigen en verenigingen) en zaalverhuur:

 • Activiteiten zijn niet toegestaan. (zowel jeugd als volwassenen). Dit geldt voor eigen activiteiten alswel voor verenigingen en overige huurders.
 • Uitzonderingen:
  • Organisaties die hun werkplek hebben in het BWD-huis hebben.
  • BHV en EHBO trainingen/cursussen (noodzakelijk voor de bedrijfscontinuïteit). 
  • Het vervaardigen van pasfoto’s (zodat continuïteit van ID bewijzen/rijbewijzen gewaarborgd blijft).
  • Bovenstaand uiteraard met de richtlijnen van het RIVM.

Cultuur

 • Culturele activiteiten zoals repetities, voorstellingen, uitvoeringen of lessen (theater, muziek, musical, dans enzovoort) zijn niet toegestaan. Niet 1 op 1 en niet in groepen.
 • De enige uitzondering is voor professionele gezelschappen en acteurs.
 • RIVM en de Rijksoverheid raden nog steeds af om te zingen in groepen.

Dagbesteding (en activiteiten van een zorginstelling)

 • Een zorginstelling mag activiteiten op een andere locatie organiseren, ook in onze locaties.
 • Dagbesteding mag op een andere locatie dan de zorginstelling. Deelnemers van de dagbesteding mogen ook iets eten en drinken. Dit moet wel een besloten en georganiseerde dagbesteding zijn, in een afzonderlijke, eigen ruimte. Een open inloop voor koffie of een eettafel valt niet onder besloten georganiseerde dagbesteding.
 • Omdat de deelnemers wat mogen nuttigen, mogen we catering aanbieden. 
 • Vervoer; Het is toegestaan om cliënten naar de externe locaties te brengen en op te halen onder de landelijke richtlijnen m.b.t. personenvervoer.

Regels voor scholen/onderwijs:

 • Scholen geven tot en met 17 januari les op afstand.
 • Buitenschoolse opvang is dicht.
 • Bovenstaand resulteert erin dat Rock Solid en Talentplus helaas geen les/opvang mogen aanbieden.

Bibliotheek / Cultura:

 • De bibliotheek mag als afhaal- en brengfunctie geopend blijven.  Dit gaat in vanaf maandag 21 december as.

Mondkapjes:

 • Draag een mondkapje in publieke ruimten. Dit is wettelijk verplicht vanaf 1 december 2020.
 • Het dragen van het mondkapje geldt wanneer men in beweging is en zich in de openbare ruimten bevindt. 
 • Als men in een besloten ruimte is en zit op een vaste plek, mag het mondkapje af.
 • Ook tijdens het uitoefenen van een activiteit waarbij men niet zit, dient men het mondkapje op te hebben.

Overig

 • Verenigingen die gebruik maken van onze faciliteiten worden geïnformeerd over ons beleid. 

Zij dienen hierbij de landelijke en onze aanvullende richtlijnen na te leven.

 • Overige Huurders die gebruik maken van onze faciliteiten worden geïnformeerd. Zij kunnen gebruik blijven maken van onze faciliteiten. Ook zij dienen de landelijke en onze aanvullend richtlijnen na te leven.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en indien nodig ons beleid aanpassen.

Indien u nadere informatie wenst kunt u zich richten tot de heer Ad Beckers, zakelijk leider van  Lunteren-Aktief onder telefoonnummer 0318-482992 of per mail: ad.beckers@lunterenaktief.nl .

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Lunteren-Aktief ( SSCVL )

Henk Hooijer.

Deel op social media