Corona maatregelen d.d. 15-12-2020

Lunteren, dinsdag 15 december 2020

Beste relatie,

Het aantal coronabesmettingen loopt op. Elke dag komen er nog veel besmettingen bij.

Ook moeten elke dag meer mensen naar het ziekenhuis. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december in een lockdown. De lockdown duurt zeker tot en met dinsdag 19 januari. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de activiteiten in onze huizen.

Basisregels

 • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;  •     werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukte:
 • ga weg als het druk is;
 • reis zoveel mogelijk buiten de spits;
 • draag een mondkapje in publieke binnenruimtes. Vanaf 1 december is dit wettelijk verplicht.

Horeca:

 • Onze horeca is gesloten. 
 • Uitgezonderd is de dagbesteding. Zij mogen wel wat drinken/eten in de eigen besloten ruimte.  lees verder onder de kop “dagbesteding.”
 • Het Huiskamerdiner wordt bezorgd/afgehaald elke 2e en 4e woensdag van de maand. Het eten mag niet binnen of in de directe omgeving van de locatie worden genuttigd.

Sport:

 • Binnensport is niet toegestaan.

Activiteiten (niet zijnde sport / eigen en verenigingen):

 • Totdat de nieuwe noodverordening binnen is interpreteren we de regel: “activiteiten in wijkcentra zijn toegestaan voor kwetsbaren” als volgt:
 • Alle eigen activiteiten en verenigingsactiviteiten voor ouderen in Het Westhoffhuis en De Schakel kunnen doorgaan met een maximum van 30 personen per ruimte.
 • Dat mag in groepjes van maximaal 4 mensen. 
 • Mensen moeten hiervoor reserveren en zij krijgen een vaste (zit)plaats aangewezen in de ruimte.
 • Tijdens de activiteit moeten de mensen in een groepje op 1,5 m afstand van elkaar blijven. 
 • Ook tussen de groepjes onderling is het nodig dat er 1,5 m afstand is.
 • De mensen uit de groepjes mogen niet onderling mengen. 
 • Er is geen catering in (vergader)ruimtes, bij bijeenkomsten of activiteiten toegestaan. Dat gaat zowel om eten als om drinken. Deelnemers kunnen bijv. wel hun eigen flesje water of lunch meenemen. 
 • Georganiseerde activiteiten (sport, cultuur, muziek etc.) voor jongeren t/m 17 jaar kunnen doorgaan. Voor hen geldt niet het maximum van 30 personen en zij hoeven ook geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Dagbesteding (en activiteiten van een zorginstelling)

 • Een zorginstelling mag activiteiten op een andere locatie organiseren, ook in onze locaties.
 • Dagbesteding mag op een andere locatie dan de zorginstelling. Deelnemers van de dagbesteding mogen ook iets eten en drinken. Dit moet wel een besloten en georganiseerde dagbesteding zijn, in een afzonderlijke, eigen ruimte. Een open inloop voor koffie of een

eettafel valt niet onder besloten georganiseerde dagbesteding.

 • Omdat de deelnemers wat mogen nuttigen, mogen we catering aanbieden.  
 • Vervoer; Het is toegestaan om cliënten naar de externe locaties te brengen en op te halen onder de landelijke richtlijnen m.b.t. personenvervoer.

Regels voor scholen/onderwijs:

 • Scholen geven tot en met 17 januari les op afstand.
 • Buitenschoolse opvang is dicht.
 • Bovenstaand resulteert erin dat Rock Solid en Talentplus helaas geen les/opvang mogen aanbieden.

Bibliotheek / Cultura:

 • De bibliotheek mag als afhaal- en brengfunctie geopend blijven.  Dit gaat in vanaf maandag 21 december as.

Mondkapjes:

 • Draag een mondkapje in publieke ruimten. Dit is wettelijk verplicht vanaf 1 december 2020.
 • Het dragen van het mondkapje geldt wanneer men in beweging is en zich in de openbare ruimten bevindt. 
 • Als men in een besloten ruimte is en zit op een vaste plek, mag het mondkapje af.
 • Ook tijdens het uitoefenen van een activiteit waarbij men niet zit, dient men het mondkapje op te hebben.

Overig

 • Verenigingen die gebruik maken van onze faciliteiten worden geïnformeerd over ons beleid.  De beslissing over het wel of niet door laten gaan van de verenigingsactiviteit wordt aan de vereniging over gelaten. Zij dienen hierbij de landelijke en onze aanvullende richtlijnen na te    leven.
 • Overige Huurders die gebruik maken van onze faciliteiten worden geïnformeerd. Zij kunnen gebruik blijven maken van onze faciliteiten. Ook zij dienen de landelijke en onze aanvullend richtlijnen na te leven.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en indien nodig ons beleid aanpassen.

Indien u nadere informatie wenst kunt u zich richten tot de heer Ad Beckers, zakelijk leider van  Lunteren-Aktief onder telefoonnummer 0318-482992 of per mail: ad.beckers@lunterenaktief.nl .

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Lunteren-Aktief ( SSCVL )

Henk Hooijer.

Deel op social media