Aangescherpte Corona-maatregelen d.d. 5 november 2020

Lunteren, vrijdag 5 november 2020

Beste relatie,

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken. Om de daling te versnellen, zijn van 4 november 22.00 uur t/m 18 november tijdelijk krachtigere maatregelen van kracht. In de persconferentie (d.d. 3 november jl.) vertelde minister-president Rutte dat de buurthuizen dicht moeten. Daarna is in de Tweede Kamer gesproken over de belangrijke functie van BWD-huizen in de buurt, zeker voor kwetsbare mensen. In de Tweede Kamer is gezegd dat voor bepaalde zaken het BWD-huis wel open mag zijn.

De bedoeling van de maatregelen is nog steeds om contacten, groepsvorming en reisbewegingen te verminderen.

Basisregels

 • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; 
 • werk thuis, tenzij het niet anders kan;
 • vermijd drukte:
 • ga weg als het druk is;
 • reis zoveel mogelijk buiten de spits;
 • draag een mondkapje in publieke binnenruimtes. 

Horeca:

 • Onze horeca is gesloten.
 • Uitgezonderd is de dagbesteding. Zij mogen wel wat drinken/eten in de eigen besloten ruimte.  lees verder onder de kop “dagbesteding.”
 • Het Huiskamerdiner wordt vanaf 11 november bezorgd/afgehaald elke 2e en 4e woensdag van de maand. Het eten mag niet binnen of in de directe omgeving van de locatie worden genuttigd.

Sport:

 • De biljartruimte is geopend voor maximaal 2 personen (18 jaar en ouder) per biljart. Dus 4 totaal met een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter. Toeschouwers of wachtende leden zijn niet toegestaan (bijvoorbeeld 5 groepjes van 2 personen wordt gezien als groepsactiviteit en dus niet toegestaan).
 • Groepslessen/activiteiten zijn niet toegestaan.
 • Jeugd t/m 17 jaar mag met meer dan 30 tegelijk sporten.

Dagbesteding (en activiteiten van een zorginstelling)

 • Een zorginstelling mag activiteiten op een andere locatie organiseren, ook in onze locaties.
 • Dagbesteding mag op een andere locatie dan de zorginstelling. Deelnemers van de dagbesteding mogen ook iets eten en drinken. Dit moet wel een besloten en georganiseerde dagbesteding zijn, in een afzonderlijke, eigen ruimte. Een open inloop voor koffie of een

eettafel valt niet onder besloten georganiseerde dagbesteding.

 • Omdat de deelnemers wat mogen nuttigen, mogen we catering aanbieden. 
 • Vervoer; Het is toegestaan om cliënten naar de externe locaties te brengen en op te halen onder de landelijke richtlijnen m.b.t. personenvervoer.
 • Dagbesteding is hulp die valt onder de Wmo en die wordt uitgevoerd door een zorgaanbieder. Wij hebben de Veiligheidsregio gevraagd hoe we moeten kijken naar de informele vormen van dagbesteding (dit geldt voor een aantal van onze eigen activiteiten). Daar hebben we nog geen antwoord op. Zodra we meer duidelijkheid hierover hebben komen we er op terug.

Zaalverhuur 

 • We mogen geen zalen verhuren voor (zakelijke) openbare of besloten bijeenkomsten.

Uitzonderingen hierop zijn:

 • Verhuur aan erkende onderwijsinstellingen en kinderopvang
  • Verhuur voor een huwelijksvoltrekking (wel de ceremonie, geen huwelijksfeest) met maximaal 20 personen
  • Belijdenis van geloof of levensovertuiging
  • Uitvaarten. Als de volledige dienst in onze locatie is, mogen we ook na afloop voor de aanwezigen koffie schenken. Het maximumaantal vanaf 9 november is 30 personen.
  • BHV- en EHBO-lessen, die zijn noodzakelijk voor de bedrijfscontinuïteit. 

Bibliotheek / Cultura:

 • Door het kabinet is bepaald dat de bibliotheek een afhaalfunctie mag hebben. Hoe dit ingevuld wordt is nog niet bekend. 

Activiteiten voor jeugd tot en met 17 jaar:

 • Activiteiten voor jeugd tot en met 17 jaar
 • We mogen open zijn voor georganiseerde activiteiten voor deelnemers tot en met 17 jaar zoals scouting, cultuur, sport en kunst. De Westhoffkids, Davli, Talentplus, Filmbiozz kunnen dus doorgaan. 
 • Kinderfeestjes zijn niet toegestaan.

Verhuur aan andere organisaties die hun werkplek in Het Westhoffhuis en De Schakel hebben:

 • Zij kunnen hun werk voortzetten. Rabobank, Careander, Oefentherapie, Het Sociaal Team en Het Wijkteam kunnen dus gewoon doorgaan.
 • Het is niet de bedoeling dat zij extra bijeenkomsten organiseren. 
 • Of met meer mensen dan normaal komen werken. 

Cultuur:

 • Georganiseerde culturele activiteiten mogen voor (groepen) jeugd tot en met 17 jaar doorgaan.
 • Muziek- of theater of andere kunstlessen kunnen 1 op 1 ook doorgaan voor alle leeftijden.
 • Amateurkunstbeoefening zoals acteren, blazen, dansen en zingen mag alleen met 2 personen van 18 jaar of ouder of mensen uit 1 huishouden. 
 • Groepen mogen dus niet, behalve als het bijv. een leerlingenorkest is met alleen leden t/m 17 jaar.

Mondkapjes:

 • Ondanks dat er nog geen juridische grondslag is voor het dragen van mondkapjes stellen we als bestuur het dragen van een mondkapje wel verplicht binnen Het Westhoffhuis en Buurtcentrum De Schakel.
 • Deze maatregel geldt tot nader order.
 • Het dragen van het mondkapje geldt wanneer men in beweging is en zich in de openbare ruimten bevindt. 
 • Als men in een besloten ruimte is en zit op een vaste plek, mag het mondkapje af.
 • Ook tijdens het uitoefenen van een activiteit waarbij men niet zit, dient men het mondkapje op te hebben.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en indien nodig ons beleid aanpassen.

Indien u nadere informatie wenst kunt u zich richten tot de heer Ad Beckers, zakelijk leider van  Lunteren-Aktief onder telefoonnummer 0318-482992 of per mail: ad.beckers@lunterenaktief.nl .

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Lunteren-Aktief ( SSCVL )

Henk Hooijer.

Deel op social media