Corona maatregelen d.d. 16-10-2020

Lunteren, vrijdag 16 oktober 2020

Beste relatie,

Afgelopen dinsdag, 13 oktober, hebben we allemaal vernomen dat er weer nieuwe maatregelen nodig zijn om het virus een halt toe te roepen. De maatregelen tot nu toe bleken niet genoeg om het aantal besmettingen af te vlakken (laat staan te doen dalen).

Per woensdag 14 oktober 2020 zijn de volgende maatregelen van kracht:

Basisregels

 • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukte:
 • ga weg als het druk is;
 • reis zoveel mogelijk buiten de spits;
 • draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Horeca:
•  Per 14 oktober is onze horeca gesloten.

•  Uitgezonderd zijn de huurders die beroepshalve aan het werk zijn. Concreet: Rabobank, Cultura, Oefentherapie, Wijkteam Gemeente Ede, Sociaal Team Gemeente Ede, Malkander en medewerkers van Lunteren-Aktief.

Dit geldt voor onze beide locaties.

Men mag de dranken alleen nuttigen op de eigen (besloten) werkplek, de plaza blijft gesloten.

•             Ook uitgezonderd zijn de cliënten van Careander/De Bongerd bij de dagbestedingsactiviteiten op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend in Buurtcentrum De Schakel.

Men mag de dranken alleen nuttigen in de eigen (besloten) ruimte. De huiskamer blijft gesloten.

Sport:

 • Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zijn toegestaan.
 • Maximaal 4 personen in 1 groepje mogen samen sporten
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan
 • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Iedereen in het groepje houdt 1,5 meter afstand van elkaar. En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet mengen.

Activiteiten (niet zijnde sport / eigen en verenigingen):

 • Alle eigen volwassenen activiteiten en verenigingsactiviteiten in Het Westhoffhuis en De Schakel kunnen doorgaan met een maximum van 30 personen per ruimte.
 • Dat mag in groepjes van maximaal 4 mensen.
 • Mensen moeten hiervoor reserveren en zij krijgen een vaste (zit)plaats aangewezen in de ruimte.
 • Tijdens de activiteit moeten de mensen in een groepje op 1,5 m afstand van elkaar blijven.
 • Ook tussen de groepjes onderling is het nodig dat er 1,5 m afstand is.
 • De mensen uit de groepjes mogen niet onderling mengen.
 • Er is geen catering in (vergader)ruimtes, bij bijeenkomsten of activiteiten toegestaan. Dat gaat zowel om eten als om drinken. Deelnemers kunnen bijv. wel hun eigen flesje water of lunch meenemen.
 • Georganiseerde activiteiten (sport, cultuur, muziek etc.) voor jongeren t/m 17 jaar kunnen doorgaan. Voor hen geldt niet het maximum van 30 personen en zij hoeven ook geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Bibliotheek / Cultura:

 • Bibliotheken zijn aangewezen als zogenaamde doorstroomlocatie. De bedoeling is dat men met reserveringen en tijdsloten gaan werken. De exacte invulling hiervan ligt bij Cultura Ede en is op dit moment nog niet concreet. Vooralsnog verandert er niets aan de openingstijden.

  EXTRA preventieve maatregel:

Mondkapjes:

 • Ondanks dat er nog geen juridische grondslag is voor het dragen van mondkapjes stellen we als bestuur het dragen van een mondkapje wel verplicht binnen Het Westhoffhuis en Buurtcentrum De Schakel.
 • Deze maatregel gaat in maandag, 19-10-2020, om 08.30 uur en geldt tot nader order.
 • Het dragen van het mondkapje geldt wanneer men in beweging is en zich in de openbare ruimten bevindt.
 • Als men in een besloten ruimte is en zit op een vaste plek, mag het mondkapje af.
 • Ook tijdens het uitoefenen van een activiteit waarbij men niet zit, dient men het mondkapje op te hebben.

Overig

Verenigingen die gebruik maken van onze faciliteiten worden geïnformeerd over ons beleid.
De beslissing over het wel of niet door laten gaan van de verenigingsactiviteit wordt aan de vereniging over gelaten. Zij dienen hierbij de landelijke en onze aanvullende richtlijnen na te leven.
– Overige Huurders die gebruik maken van onze faciliteiten worden geïnformeerd. Zij kunnen gebruik blijven maken van onze faciliteiten. Ook zij dienen de landelijke en onze aanvullend richtlijnen na te leven.
  

Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en indien nodig ons beleid aanpassen.
Indien u nadere informatie wenst kunt u zich richten tot de heer Ad Beckers zakelijke leider van Lunteren-Aktief onder telefoonnummer 0318-482992 of per mail: ad.beckers@lunterenaktief.nl .

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Lunteren-Aktief ( SSCVL )

Henk Hooijer.

Afbeelding met hangertje, object

Automatisch gegenereerde beschrijving
Deel op social media