Nieuwe Coronamaatregelen

Beste relatie,                                                             Lunteren, dinsdag 29-09-2020

Het bestuur van Lunteren-Aktief (Het Westhoffhuis, De Schakel, De Vraagbaak) informeert u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de RIVM richtlijnen zoals die gisteren, maandag 28 september 2020, zijn gepresenteerd.

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.

Nogmaals de basisregels:

– blijf bij klachten thuis en laat u testen;

– houd 1,5 meter afstand van anderen;

– was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;

– werk zoveel mogelijk thuis;

– vermijd drukte:

– ga weg als het druk is;

– reis zoveel mogelijk buiten de spits.

De aangescherpte maatregelen, ingaande op 29 september vanaf 18.00 uur, om de verspreiding van het virus terug te dringen:

De volgende situaties op regel 1 en 2 zijn uitgezonderd:

– Beoefenen van theater, dans of muziek.

– Beroep, bedrijf of vereniging.

– Een vergadering van de Staten-Generaal, de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten.

3. Per 29 september 2020 18:00 uur is publiek bij sportactiviteiten niet meer toegestaan. Dit geldt zowel voor amateur als professionele sportwedstrijden en trainingen.

4. In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd verplicht.

5. Per 29 september 2020 18:00 uur geldt dat eet- en drinkgelegenheden met een horecavergunning na 21:00 uur geen nieuwe klanten meer toelaten en om uiterlijk 22:00 uur de zaak sluiten.

De volgende situatie op regel 5 is uitgezonderd:

– Ruimtes waar niet wordt gegeten of gedronken. Die ruimtes sluiten om uiterlijk 01:00 uur.

Binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn:

6. Per 29 september 18:00 uur zijn er maximaal 30 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.

7. Ook in werksituaties zijn de regels over vaste zitplaatsen en de 1,5 meter van toepassing voor zover dat voor de uitoefening van de werkzaamheden mogelijk is.

Binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers:

8. In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in bibliotheken, nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt.

9. Voor binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers geldt geen maximum van 30 personen in 1 ruimte.

Deze gewijzigde regels gelden voor een tijdsduur van 3 weken, ingaande op dinsdag 29 september 2020 (18.00 uur) t/m dinsdag 20 oktober 2020 (18.00 uur).

We gaan met de Gemeente Ede en de Veiligheidsregio Gelderland Midden in overleg of Het Westhoffhuis en De Schakel een uitzondering krijgen voor wat betreft:

– De opening van de horeca na 22.00 uur.

– De maximale groepsgrootte van 30 personen per ruimte.\

Totdat we daar uitsluitsel over krijgen gelden de algemeen aangescherpte regels zoals hierboven benoemt.

We houden u op de hoogte.

Indien u nadere informatie wenst kunt u zich richten tot Ad Beckers (Zakelijk Leider van Lunteren-Aktief) onder telefoonnummer 0318-482992.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Lunteren-Aktief ( SSCVL )

Henk Hooijer

Deel op social media