Corona maatregelen d.d. 5 november 2021

Lunteren, vrijdag 05 november 2021

Beste relatie,

Dinsdagavond 2 november kondigde het demissionaire kabinet nieuwe maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aan. In de brief aan de Tweede Kamer staat expliciet benoemd dat ‘reguliere exploitatie van buurt- en dorpshuizen is uitgezonderd van een coronatoegangsbewijs’ met uitzondering van evenementen e.d.. Wel is vanaf zaterdag 06 november het dragen van een mondkapje verplicht in gebouwen waar een toegangsbewijs niet verplicht is.

Ook is er het dringende advies om waar mogelijk, 1,5 meter afstand te houden.

Ook wordt geadviseerd de 1,5 meter en de overige basisregels zo veel mogelijk in acht te nemen. De regeling die geldt sinds 25 september kunt u vooralsnog blijven toepassen.

Nog even de regels zoals ze gelden vanaf 06 november 2021:

– Mondkapje verplicht als u loopt in de openbare ruimten van onze huizen. Als u zit mag het mondkapje af.

– Houd 1,5 meter afstand (indien mogelijk). Dit is een dringend advies.

– CBT Check:

• Het Coronatoegangsbewijs is niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Dit betekent dat toegang tot een dorps- en buurthuis niet onder de CTB-plicht

vallen. Hieronder worden enkele functies nader toegelicht:

• de bibliotheek(functie) is niet CTB-plichtig;

• de georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-plichtig (ook het nuttigen van een

maaltijd en een kop koffie kan in dergelijke settings zonder CTB);

• ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden (zoals

kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in

het buurthuis;

• de open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van het

wijkteam) kan plaatsvinden (zonder horecafunctie);

• bijvoorbeeld ook het Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en

bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB;

• huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten binnen dorps- of buurthuizen zijn

niet CTB-plichtig;

• individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen is niet CTB-plichtig;

• ook de maatschappelijke opvang is vrij toegankelijk voor de betreffende doelgroep.

De CBT check is wel van toepassing indien er:

– (Primair) sprake is van horeca. Dus horeca als doel op zich en niet als onderdeel van een activiteit. (We hebben geen activiteiten waarbij dit het geval is, de Open Eettafel/Het Huiskamerdiner en de laagdrempelige lunch op De Schakel zijn gericht op ontmoeten voor kwetsbare groepen mensen).

– Een evenement of een culturele voorstelling wordt georganiseerd.

Als de CBT regeling van toepassing is dan vindt er een Coronacheck bij de ingang plaats (dit geldt voor alle bezoekers/deelnemers vanaf 13 jaar) daar dient men een Corona-toegangsbewijs te laten zien, samen met een identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een rijbewijs, id-kaart of paspoort).

•           • Een coronatoegangsbewijs is de verzamelnaam voor een test-, vaccinatie-, of herstelbewijs.

•           • Deze kunt u op uw telefoon laten zien middels een QR-code. • Heeft u geen mobiele telefoon? Dan kunt u deze QR-code printen via www.coronacheck.nl.

•           • Ook andere officiële papieren bewijzen van vaccinatie, herstel of test mag u hiervoor meenemen. Het is in dat geval wel belangrijk dat hierop uw persoonsgegevens vermeld staan.

•           • Een zelftest mogen wij niet als officieel coronatoegangsbewijs accepteren.

•           • LET OP: Het is niet mogelijk om de nieuwe maatregelen te voorkomen door gebruik te blijven maken van de 1,5 meter maatregel.

De volgende basisregels blijven overeind:

•           • blijf bij klachten thuis en laat u testen;

•           • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;

•           • werk zoveel mogelijk thuis;

•           • vermijd drukte:

•           • ga weg als het druk is;

Ten slotte:

Mag het bestuur van een dorps- buurthuis het CTB gebruiken om mensen toegang te

geven tot of te weigeren bij een activiteit in het buurt- of dorpshuis?

•           • Het CTB mag alleen worden toegepast in publieke en openbare ruimten die door de

minister zijn aangewezen. Dorps- en buurthuizen zijn niet door de minister aangewezen en

derhalve mag het bestuur van een buurthuis het CTB niet gebruiken om mensen toegang

te verlenen of te weigeren voor activiteiten in het buurt- of dorpshuis.

•           • Dit past ook bij het laagdrempelige en open karakter van buurt- en dorpshuizen.

•           • Als er gebruik wordt gemaakt van horeca, er sprake is van een evenement of een culturele in het buurt- of dorpshuis, dan is het CTB wel verplicht.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en indien nodig ons beleid aanpassen. Indien u nadere informatie wenst kunt u zich richten tot de heer Ad Beckers, zakelijk leider van Lunteren-Aktief onder telefoonnummer 0318-482992 of per mail: ad.beckers@lunterenaktief.nl .

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Lunteren-Aktief ( SSCVL )

Henk Hooijer.

Deel op social media