De VeluweAlliantie

Op donderdag 15 februari is in de Lunterse Boer, midden in het Goudsberggebied, de Samenwerkingsovereenkomst Veluwe-op-1 getekend. Met het tekenen van deze overeenkomst is er een bestuur dat sturing geeft aan de Veluwse ambitie: de Veluwe als toeristisch product te verbeteren door goed gebruik te maken van wat er op de Veluwe aanwezig is aan natuur, landschap en erfgoed. En dat alles op een manier dat ook natuur, landschap en erfgoed er beter van worden.
Die samenwerking wordt de VeluweAlliantie genoemd. Bijna alle belangrijke partijen doen hieraan mee, de 21 gemeenten op de Veluwe, de provincie, de ANWB, Recreatieondernemers Nederland, IVN, Koninklijke Horeca Nederland, Overleg Dé Veluwse Attracties (met o.a. Thermen Bussloo, Paleis Het Loo, Julianatoren, Kröller-Müller Museum, Burgers’ Zoo, Nederlands Openluchtmuseum, Apenheul, De Spelerij-Uitvinderij), het Grondeigenaren Overleg Veluwe (met o.a. Staatsbosbeheer, Gelders Particulier Grondbezit, Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, het Nationaal Park de Hoge Veluwe, Kroondomein het Loo, Ministerie van Defensie/ Rijksvastgoedbedrijf en Leisurelands). Bijna alle partijen die er op de Veluwe toe doen zijn zo met elkaar verbonden.

Voor het bestuur van deze ‘VeluweAllantie’, en zoals gezegd in de Lunterse Boer, kreeg ons Platform de gelegenheid de Goudsberg te presenteren. Altijd weer bijzonder om de (positieve) reacties op de mooie beelden van de Goudsberg en op ons concept (van natuur naar landschap) te ervaren. Van de gelegenheid hebben we gebruik gemaakt om ook de beheerproblematiek aan te kaarten. Hoe doe je dat als je met meerdere grondeigenaren een investering in het gebied hebt gedaan en wie betaalt dan het (extra) onderhoud en toezicht? Ons doel om een deel van de extra beheerkosten waarmee wij als Platform te maken hebben gefinancierd te krijgen door de provincie, is weer een stap dichterbij gekomen.

Deel op social media