Social Team Ede

Sociaal Team

De Gemeente Ede heeft vier sociaal teams waarvan Sociaal Team Buitendorpen er is voor  gezinnen en personen met meerdere en ingewikkelde problemen. Vragen en problemen op verschillende levensgebieden, kunnen problemen op andere levensgebieden beïnvloeden. Het Sociaal Team zoekt met u naar samenhangende oplossingen. In zulke gevallen zijn er vaak ook verschillende hulp- en dienstverleners betrokken. De medewerker van het Sociaal Team, de regisseur, houdt het overzicht en coördineert de ondersteuning en zorg.

Hoe werkt het?

Het Sociaal Team zoekt samen met u naar praktische, samenhangende oplossingen. Het uitgangspunt is dat er gewerkt wordt met één plan van aanpak van waaruit de zorg wordt gecoördineerd. U zoekt samen naar praktische oplossingen. Samen kijkt u naar wat u zelf kunt en of bijvoorbeeld familie, buren of vrienden u kunnen helpen. Is er meer nodig? Dan kijkt de regisseur samen met u welke passende oplossingen er zijn. Als het nodig is kan het sociaal team specialistische zorg voor u inschakelen. De regisseur van het Sociaal Team blijft uw aanspreekpunt tot u weer zelf verder kunt.

Verwijzing

U kunt worden doorverwezen naar het Sociaal Team door bijvoorbeeld uw huisarts, het maatschappelijk werk of een inkomensconsulent van de gemeente. U kunt dus niet rechtstreeks aankloppen bij het Sociaal Team.

Vragen

Bent u op zoek naar meer informatie over het Sociaal Team of de gemeente Ede? Of heeft u een andere vraag? Kijk dan op www.ede.nl of bel 14 0318.

Deel op social media