Inspirerende Goudsberg ondernemersbijeenkomst in galerie De Riethoeve

De jaarlijkse Goudsberg Ondernemersbijeenkomst op 12 november jongstleden was drukbezocht door eigenaren en directeuren van recreatiebedrijven gevestigd in het gebied rond het Middelpunt van Nederland en de Goudsberg maar er was ook veel belangstelling vanuit de via het Platform samenwerkende organisaties te weten Gelders Landschap & Kasteelen, het Buurtbosch, Museum Lunteren en andere organisaties zoals de Lunterse Middenstandsvereniging, de Dorpsraad en diverse in de omgeving gevestigde instellingen.

Na een hartelijk welkom door voorzitter Ab Welgraven en het gastechtpaar Frans en Rietje van Tuijl van Galerie De Riethoeve, passeerden de hoogtepunten uit het Goudsbergproject de revue evenals de nieuwe plannen en ideeën voor de toekomst. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar het jaarverslag en het meerjarenbeleidsplan die kunnen worden gedownload op de website www.middelpunt.nl.

Het prachtige natuurgebied oostelijk van Lunteren heeft een ware facelift ondergaan en vele toeristen hebben de omgeving al weten te vinden en met de inzet en energie van de ondernemers in de zaal gaan dat er nog meer worden. Mira Nouwt van de gemeente Ede en Remon Ridder van Visit Veluwe hebben er alle vertrouwen in dat het Middelpunt van Nederland een parel op de Veluwe gaat worden. Daaraan zal zeker het  plan van de eigenaar van het Uilenbos, Berry Peereboom bijdragen, die samen met de bedrijfsleiding Niels en Roos Vermeer en Simia Buitensport het Klimbos van ‘s Heeren Loo naar Lunteren wil halen.

Wethouder Peter de Pater wist het in ieder geval zeker: de gemeente Ede heeft goud in handen met zo’n vrijwilligersorganisatie als de Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland die met veel energie samen met de drie grondeigenaren en lokale ondernemers dit gebied weer helemaal op de kaart weet te zetten! Het is een krachtig signaal naar de overheden dat lokale ondernemers via het Platform Goudsberg een financiële bijdrage leveren aan het onderhoud van al de nieuwe bezienswaardigheden die dankzij het Goudsbergproject tot stand zijn gekomen.

In de discussieronde kwamen de aanwezigen met interessante suggesties om het gezamenlijk effect te versterken:

  • Stimuleer meerdaagse verblijven samen met omliggende attracties op de Veluwe (oproep aan recreatieondernemers)
  • Breng het groene landschap terug waar agrarische bedrijven de bedrijfsvoering stopzetten (oproep aan de gemeente Ede)
  • De kunstenaars in Lunteren een meer permanent podium geven (oproep aan de Dorpsraad)
  • Overkoepelende Social Media communicatie (oproep aan de stichting Platform)
  • Voeg content toe over de Goudsberg aan de bestaande digitale tafels (oproep aan de stichting Platform)
  • Verbetering persoonlijke gastvrijheid en onderling doorverwijzen/aanbevelen (oproep aan de recreatieondernemers)
  • Vraag aan het Platform en de ondernemers om concrete samenwerking op te zetten tussen Lunteren en Otterlo
  • Creëer een ‘Middelpuntje’, een gerecht, taartje of drankje wat origineel van de streek is (oproep aan de Middenstand)
  • Aan het Platform wordt gevraagd om te participeren in het ‘Herinneringstoerisme’ wat in de gemeente Ede wordt ontwikkeld
  • Installeer een pijlpunt in het centrum van Lunteren (Nieuwe Erf) die naar het Middelpunt wijst en de afstand aangeeft (te initiëren door de Middenstandsvereniging)

Tijdens de afsluitende netwerkborrel wisten veel ondernemers elkaar te vinden om samenwerking op te zetten rond gemeenschappelijke klantengroepen en activiteiten.

Deel op social media