Openhuis in De Schakel voor informatie over de Beweegtuin!

Openhuis in De Schakel voor informatie over de Beweegtuin!

Donderdag 22 juli as. van 16.00-20.00 uur

Zoals bekend heeft Lunteren Aktief het initiatief genomen om een beweegtuin inclusief een midgetgolf baan te realiseren rondom De Schakel. Inmiddels hebben we een concept-ontwerp gereed.  Het project verkeerd nu in de fase om de financiering van het één en ander rond te krijgen.
Het ontwerp is tot stand gekomen mede door de inbreng van Sportservice Ede  en het Therapeutisch Centrum Lunteren.
Voordat we het ontwerp definitief gaan maken willen we de bewoners van Lunteren graag  in de gelegenheid stellen hun mening kenbaar te maken over de beweegtuin en het concept-ontwerp.
Daartoe stellen wij u in de gelegenheid om op donderdag 22 juli  a.s. ons open huis in de Schakel te bezoeken tussen 16.00 en 20.00 uur. U kunt zich dan op de hoogte laten stellen van de plannen en uiteraard deze plannen van commentaar te  voorzien.

Waarom wil Lunteren Aktief de beweegtuin realiseren?

De kracht van beweegtuinen is de ongedwongen manier van bewegen. Maar minstens zo belangrijk is de sociale impuls; Samen bewegen heeft een sterk sociaal karakter.

In een tijd waar de vraag naar zorg groter wordt en de bezuinigingen toenemen, wordt zelfredzaamheid bij ouderen steeds belangrijker. Een beweegtuin stimuleert senioren om regelmatig, op ongedwongen manier en met plezier te bewegen. Tegelijkertijd laten oefeningen zich direct vertalen naar het beter functioneren in het dagelijks leven.

Deel op social media