Uitkijkpunt Beltvedere

Even ten zuidwesten van Wekerom is in de vorige eeuw door mensenhanden een hoge bult ontstaan met een hoogte van ruim 30 meter, aan de westzijde grenzend aan het Wekeromse Zand en De Valouwe in het oosten. Men had al een wijde blik op de verre omgeving, zelfs tot aan Almere. Om het uitzicht nog meer te verfraaien is, door de bouw van een 6 meter hoge uitzichtpost, in april 2020, het uitkijkpunt verhoogd tot 40 meter boven N.A.P. Middels een aantal bewegwijzerde wandelroutes is het hoogste punt eenvoudig te bereiken. Naast dit fraaie bouwwerk ligt de bekende stalen pijlpunt die naar het Middelpunt van Nederland wijst wat zo’n 3 km verderop te vinden is. Er wordt ook nog een kijker geplaatst die de geschiedenis van deze plek laat zien als onderdeel van het verhaal: ‘van natuur naar landschap’.

Onderdeel Goudsberg wandelnetwerk

Evenals het “Beek en Bult” klompenpad loopt ook de Goudsberg wandelroute “Rondje Wekeromse Zand” van 6,2 km langs de Beltvedere.

Ontstaan ”De Bult”

Vanaf de beginjaren van de vorige eeuw is de bult langzaam gegroeid van een zandafgraving naar een hoogte van 30 meter door middel van het storten van vuil, zowel huisvuil als bouw- en sloopafval. Decennia lang hebben vuilnisdiensten van de overheid, bedrijven en particulieren het vuil gestort op de Wekeromse Bult.

Van het scheiden van afval, zoals tegenwoordig, had men nog nooit gehoord. Van preventie, hergebruik van materialen en van verbrandingsinstallaties was nog geen sprake. Daarnaast had de vuilnisbelt voor de Wekeromse bevolking een zeer negatief imago, vanwege vuur, rook, ongedierte en stankoverlast. De brandweer rukte regelmatig uit ten genoegen van de jeugd. Zelfs heeft de plaatselijke huisarts rond 1980 een gezondheidsonderzoek ingesteld vanwege de veel voorkomende kankergevallen in de regio.

Opwaardering Bult

Nadat de Bult in 1988 is gesloten en afgewerkt met grond, komen er veel bijzondere plant- en diersoorten voor. Veel bezoekers aan het Wekeromse Zand, maar ook wandelaars van het in 2009 aangelegde Klompenpad in Wekerom, het zogenaamde Beek & Bultpad, kiezen hun wandelroute over de Bult, zie afbeelding. Reeds op de 30 meter hoge bult kan men genieten van een prachtige omgeving. Om echter de mogelijkheid te scheppen om het vergezicht naar alle richtingen uit te breiden, is bij de opening van het Beek & Bultpad het idee ontstaan om een uitkijktoren te bouwen. Op deze wijze vindt er een functiewisseling plaats van de bult, namelijk van vuilstort met negatief imago naar een nuttige bestemming van de fraaie Bult, een geweldige opwaardering.

Uitzichtpunt

De uitkijktoren is een verhoogde vloer, om komende uit het landschap een overzicht te krijgen over de omgeving. Het is in feite niets meer en niets minder dan een vloer op een hoogte van ruim 6 meter.

De uitkijkpost bestaat uit een tweetal wanden, overhoeks ten opzichte van elkaar geplaatst. Uit oogpunt van duurzaamheid is gekozen voor een stalen constructie, de wanden afgewerkt met hout, afgestemd op de omgeving, zie afbeelding. De architect is Maarten Hindriks.

Deel op social media