Willem Bijleveld voorzitter VeluweAlliantie

Op 15 februari j.l. is in de Lunterse Boer, midden in het Goudsberggebied, de VeluweAlliantie opgericht. Met het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst is er een bestuur dat sturing geeft aan de Veluwse ambitie: de Veluwe als toeristisch product te verbeteren door goed gebruik te maken van wat er op de Veluwe aanwezig is aan natuur, landschap en erfgoed. Tijdens het VeluweCongres op 19 april in de Heerlickheijdt van Ermelo kwamen alle Veluwepartners samen voor workshops en presentaties. Het VeluweCongres wordt georganiseerd door de VeluweAlliantie en VisitVeluwe.

Willem Bijleveld
Op dit congres is bekend gemaakt dat Willem Bijleveld voorzitter wordt van de VeluweAlliantie. Deze Alliantie is de bestuurlijke samenwerking tussen betrokkenen op de Veluwe die samenwerken aan de VeluweAgenda: grondeigenaren, recreatieondernemers, terreinbeheerders, grote attracties, provincie en 21 gemeenten. Bijleveld zit niet namens een van de partijen in de VeluweAlliantie, maar treedt op als onafhankelijk voorzitter. Willem Bijleveld is tot en met mei 2018 directeur van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem en tevens lid van de Adviesraad van stichting Geldersch Landschap & Kasteelen.
Volgend jaar vindt het congres plaats op 14 maart 2019 op een andere plek op de Veluwe.

Deel op social media