Coronamaatregelen d.d. 15 november 2021

Lunteren, maandag 15 november 2021

Beste relatie,

Het kabinet neemt strengere, aanvullende maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Deze zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) zoveel mogelijk door, terwijl in de avond het aantal contactmomenten meer wordt beperkt.

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld.

Hierbij de regels zoals ze gelden vanaf 13 november 2021:

– Mondkapje verplicht als u loopt in de openbare ruimten van onze huizen. Als u zit mag het mondkapje af.

– Houd 1,5 meter afstand op plekken waar geen Coronatoegangsbewijs verplicht is. • Het Coronatoegangsbewijs (CTB-check) wordt verplicht in dorps- en Buurthuizen voor de volgende activiteiten/bijeenkomsten:

✓ Alle sport/bewegingsactiviteiten.

✓ Culturele activiteiten.

✓ Horeca-activiteiten (geopend tot 20.00 uur).

✓ (Eigen) activiteiten die niet vallen onder sport-beweging/kunst-cultuur/horeca *)

✓ Vergaderingen/bijeenkomsten van verenigingen die niet vallen onder sport-beweging/kunst-cultuur/horeca *).

Bij activiteiten met een CTB check hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. *)

Omdat onze huizen een multifunctionele functie hebben hanteren we de regel strenger dan strikt noodzakelijk is. Dit om zo veel mogelijk consistent/eenduidig te zijn naar onze bezoekers, medewerkers en vrijwilligers toe.

Voor de volgende activiteiten geldt geen CTB check, wel dient dan een mondkapje gedragen te worden en 1,5 meter afstand:

✓ Bibliotheek.

✓ Fysiotherapie (geopend tot 18.00 uur)

✓ Dagbesteding.

✓ Pasfoto’s.

✓ EHBO

✓ Inloop notaris / accountant spreekuur

✓ Werknemers van het Sociaal Team/Wijkteam en hun bezoekers.

✓ Activiteiten kind en jeugd (<12 jaar) Zie bijlage voor een specifiek overzicht.

Als de CBT regeling van toepassing is dan vindt er een Coronacheck bij de ingang plaats (dit geldt voor alle bezoekers/deelnemers vanaf 13 jaar) daar dient men een Corona-toegangsbewijs te laten zien, samen met een identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een rijbewijs, id-kaart of paspoort).

• Een coronatoegangsbewijs is de verzamelnaam voor een test-, vaccinatie-, of herstelbewijs. • Deze kunt u op uw telefoon laten zien middels een QR-code.

• Heeft u geen mobiele telefoon? Dan kunt u deze QR-code printen via www.coronacheck.nl.


• Ook andere officiële papieren bewijzen van vaccinatie, herstel of test mag u hiervoor meenemen. Het is in dat geval wel belangrijk dat hierop uw persoonsgegevens vermeld staan.

• Een zelftest mogen wij niet als officieel coronatoegangsbewijs accepteren.

• LET OP: Het is niet mogelijk om de nieuwe maatregelen te voorkomen door gebruik te blijven maken van de 1,5 meter maatregel. Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en indien nodig ons beleid aanpassen.

Indien u nadere informatie wenst kunt u zich richten tot de heer Ad Beckers, zakelijk leider van Lunteren-Aktief onder telefoonnummer 0318-482992 of per mail: ad.beckers@lunterenaktief.nl .

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Lunteren-Aktief ( SSCVL )

Henk Hooijer.

Deel op social media