Erepenning Ede voor Ab Welgraven

Drs. Ab Welgraven ontving vrijdag 23 september 2016 de erepenning van de gemeente Ede. Burgemeester Cees van der Knaap reikte deze uit, samen met een oorkonde en een speldje, tijdens de feestelijke inhuldiging van het vernieuwde Middelpunt van Nederland in Lunteren.

Freek Wolff

Het gemeentebestuur van Ede kent Welgraven deze onderscheiding toe als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de langdurig intensieve wijze waarop hij zich heeft ingezet voor een uniek stuk cultuurhistorisch natuurgebied, want de bosrijke omgeving is zeer geliefd bij inwoners en recreanten. Welgraven is een zoon van oud-wethouder Welgraven die zich in de jaren zestig mede heeft ingezet om Lunteren als middelpunt van Nederland te positioneren.

BUURTBOSCH – Vanaf 1983 is Ab Welgraven betrokken bij het Luntersche Buurtbosch, eerst als bestuurslid bij de Vrienden van het Luntersche Buurtbosch en later als voorzitter bij Stichting het Luntersche Buurtbosch. Deze organisatie heeft als belangrijkste taak de toekomst van het buurtbosch te verzekeren, zodat de inwoners van

Lunteren er blijvend plezier aan kunnen beleven. Een aantal jaar geleden ontving de lokale organisatie nog een omvangrijk legaat, waarmee nieuw landschap in de directe omgeving werd aangekocht. Het lanenpatroon van het bos, in de vorm van een bladmotief en rond de eeuwwisseling gerealiseerd, is een rijksmonument. ,,Je bent de motor geweest achter deze organisatie. Zelfs prinses Margriet kwam hier een kijkje nemen”, memoreerde Van der Knaap, terwijl hij wees op 400 nieuwe leden die ‘de vrienden’ bij kon schrijven na een aantal activiteiten.

BEVLOGEN In 2012 werd het eeuwfeest gevierd en in datzelfde jaar werd er door de stichting een plan gelanceerd om, samen met gemeente Ede en Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen, het project Goudsberg – Middelpunt van Nederland te starten.

Welgraven heeft als ambassadeur van dit project in het belang van Lunteren en de regio op een bevlogen manier leiding gegeven aan het uitwerken van een recreatief en educatief gebiedsgericht ontwikkelingsplan, stelt de burgervader.

De betrokkenheid van de inwoners van Lunteren bij de uitwerking en realisatie van dit project was zo vernieuwend dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Gelderland en het Prins Bernhard Cultuurfonds dit project financieel steunen. ,,Dat ging niet zomaar. Ik heb je zelden zo boos gezien en jij niet alleen, kan ik u verzekeren”, lichtte de burgemeester vrijdag toe over dat proces.

ZICHTBAAR RESULTAAT Bovendien is op initiatief van Welgraven een nauwe samenwerking ontstaan met Vereniging Oud Lunteren. Een zichtbaar resultaat is de inrichting van het souterrain van het museum tot een informatie- en bezoekerscentrum van de Goudsberg, onderdeel van het Luntersche Buurtbosch. Dit centrum is ook de spil in de educatie van de Lunterse jeugd over de geschiedenis van het dorp en haar omgeving.

Vanaf 2010 is Welgraven ook lid van de Raad van Toezicht van het Gelders Lanschap & Kasteelen. De doelstelling is het behoud en de zorg voor natuurlijk en cultureel erfgoed in Gelderland.

,,Deze Lunteraan kent veel mensen die actief zijn op het gebied van landschap en monumenten. Met je kundige, transparante manier van werken, wist je veel mensen te inspireren en te laten participeren bij projecten. Met je inzet leverde je een grote bijdrage aan het ontdekken en toegankelijk maken van een stuk uniek natuur in de gemeente Ede, met bijzondere cultuurhistorische en geografische elementen. Hierdoor heeft het Lunterse buurtbos een duurzame en toekomstgerichte kwaliteitsimpuls gekregen. Dit zorgde ervoor dat dit natuurgebied met haar monumenten een zeer geliefde plek is voor zowel de recreanten als haar inwoners”, aldus Van der Knaap.

In het jaar 2003 was Welgraven reeds benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Deze Koninklijke onderscheiding kreeg hij voor zijn bijzondere verdiensten als gangmaker achter het beheer van (bouw)fondsen met een maatschappelijke doelstelling en voor inzet van het nationaal restauratiefonds. Een voorbeeld daarvan is de recente opening van De Fietser op het voormalige Enka-terrein.

BIJZONDERE VERDIENSTEN Het gemeentebestuur kent de erepenning toe aan ingezetenen en aan niet-ingezetenen, die langdurig grote verdiensten hebben gehad voor de Edese gemeenschap of die zeer bijzondere verdiensten hebben gehad gedurende kortere tijd. ,,Ik doe graag dingen waarvan ik denk dat ze er toe doen. Zaken die iets betekenen voor je omgeving en waar je zelf woont, dat belang zit er natuurlijk ook bij. Het houdt me bovendien nog een beetje van de straat. Ik hoop dat ik daar geestelijk een beetje scherp door blijf. Er zit ook een stuk eigenbelang bij en als dit zo gewaardeerd wordt, stel ik dat zeer op prijs. De penning en de oorkonde krijgen een bijzondere plek en het speldje zal ik op z’n minst dragen tijdens de nieuwjaarsreceptie”, reageerde Welgraven vrijdag.

Deel op social media