Een monumentale “Tijdlijntrap” in de grote Zandgroeve

De slotfase van het project Goudsberg Middelpunt van Nederland bestaat uit het maken van een loopverbinding tussen het diepste punt van de grote Zandgroeve en het Middelpunt van Nederland. Dit wandelpad tegen de helling is onderdeel van de wandelroute die belangrijke bezienswaardigheden in het gebied met elkaar verbindt. Tegelijk krijgt de bezoeker informatie over de ontstaansgeschiedenis van het gebied en fungeert het object als ‘eye-catcher’ en oriëntatiepunt in de uitgestrekte vlakte van de zandafgraving.

Het object bestaat uit een driedimensionale tijdlijn in de vorm van een trap van Corten staal. In een vloeiende lijn van bijna 100 meter wordt een hoogteverschil van 15 meter overwonnen. Langs die trap staan een aantal figuren die elk een bepaalde periode in de geschiedenis vertegenwoordigen. Als inleiding staat een object onderin de groeve dat refereert aan de vorming van het landschap gedurende de ijstijd 140.000 jaar geleden. Vervolgens staan naast de trap achtereenvolgens een sabeltandtijger (refererend aan het pleistoceen), een rendier (verwijzend naar het holoceen, de tijd van jagers en verzamelaars), een rund (als symbool van de eerste boeren in de late steentijd), een middeleeuwse ridder (de tijd van de adel en de dorpelingen) en een man met een kruiwagen (letterlijk bezig met grindwinning in de zandgroeve).

Aanleg van de Tijdlijntrap

Met de opstelling wordt het volgende beoogd:

  • Het publiek wordt zich bewust van het verstrijken van tijd en de gevolgen die dit heeft voor de omgeving waarin we leven.
  • De wandelroutes die direct naar het middelpunt van Nederland leiden worden hiermee comfortabeler en interessanter gemaakt.
  • Er wordt een relatie gelegd tussen het geografische middelpunt en de geschiedenis van Nederland.
  • De dramatiek van het enorme hoogteverschil en de uitgestrektheid van de afgraving wordt beleefbaar.

De realisatie van het object is in volle gang. Gert van Harn en Maas van Velthuizen zijn verantwoordelijk voor het deskundig plaatsen van de trap. Door uitdunning waardoor de fraaiste bomen meer ruimte krijgen ontstaat een meer open situatie waardoor het spectaculaire hoogteverschil beter zichtbaar wordt en ook de ecologische diversiteit in het gebied vergroot. Op de zuidgerichte helling zal een halfopen bos ontstaan waar bloeiende grassen en kruiden een aangename leefomgeving voor insecten en vogels wordt. Volgens planning is het werk mei 2017 gereed.

Deel op social media